Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Afspraak maken? klik of bel: 0318-45 77 11

Kinderfysiotherapie bij Fysiotherapiepraktijk Harskamp

Nienke van Dartel is kinderfysiotherapeut. In de praktijk staat ze klaar voor alle kinderen die dat nodig hebben in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Voor wie kinderfysiotherapie?

Het is belangrijk dat kinderen met bewegingsproblemen en/of problemen in de motorische ontwikkeling goed begeleid worden. Als er problemen zijn bij kinderen op het gebied van houding, bewegen, motorische ontwikkeling kan dit invloed hebben op het welzijn van een kind en de interactie met zijn/haar omgeving.  De klachten kunnen ontstaan vanuit lichamelijke problemen, vanuit de motorische ontwikkeling en/of sociale/emotionele vlak. Elk kind heeft zijn eigen persoonlijkheid en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Bij kinderfysiotherapie zullen dit dan ook de vertrekpunten zijn bij de begeleiding van uw kind.

De kinderfysiotherapeut behandelt
 • asymmetrische zuigelingen/ Plagiocephalie
 • zuigelingen met een voorkeurshouding
 • een motorische ontwikkelingsachterstand
 • een afwijkend looppatroon
 • moeite met bewegen
 • het bevorderen van het zich zeker voelen bij het bewegen
 • cerebrale parese
 • een afwijkende spierspanning
 • spina bifida
 • kinderen met aangeboren afwijkingen en/of syndromen
 • orthopedische afwijkingen
 • ademhalingsproblemen
 • schrijfproblemen
 • sensomotorische problemen
 • houdingsproblemen
Is kinderfysiotherapie wel of niet nodig?

Soms is het heel duidelijk dat een kind fysiotherapie nodig heeft. Maar dat is niet altijd zo. Ouders kunnen twijfelen of kinderfysiotherapie wel nodig is. Motorische mijlpalen horen bij een bepaalde ontwikkelingsleeftijd en het is begrijpelijk dat het moeilijk te bepalen is welke mijlpalen dat zijn. Daarom kunt u bij twijfel een screeningsafspraak maken in de praktijk. Aan de hand van deze screening adviseert de kinderfysiotherapeut u of behandeling (of eventueel onderzoek) nodig is. Ook de kosten van deze screening worden volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Tijdens de eerste afspraak wordt de ontwikkeling van uw kind in kaart gebracht en eventueel onderzoek gestart. U kunt tijdens deze behandeling en de eventuele opvolgende interventies, uw vragen stellen aan de kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut betrekt u nauw bij de behandeling. Zij voorziet u van advies en geeft u tips waardoor u uw kind thuis kunt helpen.

Behandeling thuis of op de praktijk

Kinderfysiotherapeute Nienke van Dartel werkt op de praktijk in Harskamp met kinderen aan hun motorische ontwikkeling. Hier hebben zij de beschikking over een kinderoefenzaal met therapeutische middelen voor alle leeftijden.

Bij onder andere zuigelingen, kinderen tot de leeftijd van twee jaar en kinderen met een ernstige beperking vindt de behandeling thuis plaats, hiervoor is wel een verwijzing van huisarts of specialist noodzakelijk.

Samenwerking bij kinderfysiotherapie

De kinderen die in de praktijk komen verschillen allen van hulpvraag. Het is daarom vooraf moeilijk bepalen wat de behandelingsduur zal gaan zijn. De behandeling wordt individueel afgestemd op het niveau en de ontwikkeling van uw kind. De behandeling zal goed worden geïntegreerd in het dagelijks leven van het kind. Het is bij kinderfysiotherapie daarom belangrijk om samenwerking te zoeken bij soms andere disciplines en/of behandelaars. Allereerst natuurlijk samenwerking met de ouders, die nauw betrokken worden bij de behandeling. De nieuw aangeleerde vaardigheden kunnen dan thuis door de ouders samen met het kind, worden getraind en toegepast. Naast samenwerking met de ouders kan het wenselijk zijn samen te werken met het consultatiebureau, de peuterspeelzaal, school, artsen of andere verwijzers.

Een goede totaal/multidisciplinaire aanpak van de begeleiding van het kind staat bij kinderfysiotherapie voorop en zal er daarom overleg plaatsvinden met andere betrokkenen, waar mogelijk en door u gewenst. In het centrum wordt nauw samengewerkt met de logopedisten van medisch centrum Harskamp. Desgewenst wordt er ook gezamenlijk behandeld.

Vergoeding en afspraak maken

Voor kinderfysiotherapie is geen verwijsbrief van de huisarts nodig (behalve als de behandeling aan huis zal plaatsvinden). De eerste 18 behandelingen worden vergoed. Een eigen risico is niet van toepassing op kinderfysiotherapie.

Fysiotherapie Harskamp

In onze fysiotherapie praktijk in Harskamp werkt een (jong) enthousiast team van fysiotherapeuten.
Voor ons zijn individuele aandacht voor u als bezoeker van onze praktijk en waar nodig een multidisciplinaire aanpak van uw zorgvraag, belangrijk binnen de visie van onze fysiotherapie praktijk.
Wij proberen u van goede zorg te voorzien binnen een rustige (werk)omgeving.

Contact

Edeseweg 141 D
6732 DB Harskamp
tel. 0318 - 45 77 11

Copyright ┬ę Fysiotherapiepraktijk Harskamp